מרכז קיימות עירוני ומרכז הגינות הקהילתיות בירושלים

הגינה הקהילתית שמה לה למטרה לשמש מרכז קיימות קהילתי עבור כל תושבי ירושלים. במסגרת זאת, הוקמו בגינה מתקני הדגמה מגוונים של חקלאות ביתית לכל התושבים, מרכז קומפוסט שכונתי גדול והגינה מקיימת הדרכות וסיורים בנושאי סביבה וקיימות עירונית לקבוצות של מבוגרים, בני נוער וילדים.

החממה והמשתלה של המרכז

במסגרת פעילותה כמוקד קיימות עירוני-קהילתי, הגינה משמשת גם מרכז מקצועי ולוגיסטי לכל הגינות הקהילתיות בירושלים. בחממה ובמשתלה בגינה מגדלים שתילי צמחים שמיועדים לגינות הקהילתיות, כאן מאחסנים ומחלקים לגינות הקהילתיות ציוד וכלי עבודה ושתילים וכאן מתקיימות הדרכות מקצועיות לפעילי הגינות. הרכז החקלאי של הגינות הקהילתיות בירושלים פועל מהגינה וכך גם קבוצת מתנדבים שמסייעת לו.

כחלק מפעילות זו, הרכז החקלאי של הגינות הקהילתיות, יחד עם אנשי העירייה ופורום אייט״ק, מפיקים מעת לעת מידע מקצועי שימושי עבור פעילי הגינות הקהילתיות. מידע זה עומד כאן לרשותכם וחלקו עשוי להיות רלוונטי גם לתושבים שמתעניינים בנושאי חקלאות ביתית, בגידול צמחים בגינה הפרטית והציבורית, ועוד.

העדכון האחרון מהגינה (מ־‎2018·12·23‏): זוכרים את אורה. וגם: סדרת פעילויות מקסימות בחודשים הקרובים - הוציאו יומנים!
צפיה בכל העדכונים תוכנית חודשית